Bilgisayarsız

Kodlama

SSS

Bilgisayarsız kodlama neden önemlidir ?

21.yy becerilerinin tüm çocuklar açısından kazandırılması gerekliliği durumu, her geçen gün mesleki becerilerin, mesleklerin, yeni nesil iletişim ve etkileşim süreçlerinin değişim ve dönüşüm hızından kaynaklanmaktadır. Bugün çocukların ve bizlerin adını dahi bilmediği mesleki alanlarda, çalışma alanlarında olacağı ve çok farklı becerilere sahip olmaları gerekeceği kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Kodlama becerileri öngörülemeyen alanlarda bizim çocuklarımız açısından genel bir beceri niteliği taşıyacaktır. Tıpkı matematiksel becerilere sahip olma zorunluluğu halini alacaktır. Bilgisayarsız temel kodlama aktiviteleri ise ekransız bir şekilde temel kodlama becerileri ve yatkınlığı oluşturmak için en temel unsur özelliği taşımaktadır.

Bilgisayarsız kodlama öğrenen çocukların EQ ve IQ değerleri değişir mi ?

Bilgisayarsız kodlama öğrenen çocukların EQ (duygusal zeka) ve IQ (zeka quotienti) değerlerinde bazı değişiklikler gözlemlenmiştir. Ancak bu değişikliklerin ne kadar önemli olduğu ve ne yönde olduğu konusunda bilimsel olarak kanıtlar bulunmamaktadır.


Bilgisayarsız kodlama öğrenen çocukların duygusal zeka düzeylerinde artış gözlemlenmiştir. Duygusal zeka, insanların kendilerini ve başkalarını anlama, duygularını yönetme ve diğer insanlarla etkileşim kurma becerisidir. Kodlama öğrenen çocukların bu becerilerini geliştirdiği ve öğrendikleri problem çözme yöntemleri sayesinde duygusal zekalarının geliştiği düşünülmektedir.


Ayrıca bilgisayarsız kodlama öğrenen çocukların zeka quotienti düzeylerinde de artış gözlemlenmiştir. Zeka quotienti, insanların genel zeka düzeylerini ölçen bir ölçümdür. Kodlama öğrenen çocukların mantıksal düşünme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirdiği için zeka quotienti düzeylerinde artış gözlemlenmiştir.


Ancak yine de, bu tür değişikliklerin ne kadar önemli olduğu konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda yapılacak daha fazla bilimsel çalışma gerekmektedir.

Bilgisayarsız kodlama ile robotik kodlama arasındaki farklar nelerdir?

Bilgisayarsız kodlama, fiziksel aktiviteler yoluyla çocukların kodlama kavramlarını öğrenmelerini sağlar. Örneğin, çocuklar blokları yerleştirerek bir robotu programlayabilirler. Robotik kodlama ise, çocukların bir bilgisayar veya dijital platform üzerinden bir robotu programlamalarını sağlar. Bilgisayarsız kodlama ile robotik kodlama arasındaki en önemli fark, çocukların kodlama becerilerini nasıl öğrendikleridir. Bilgisayarsız kodlama daha fiziksel bir öğrenme ortamı sağlar, bu da çocukların kodlamayı daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Robotik kodlama ise daha çok dijital bir öğrenme ortamı sağlar ve çocukların bilgisayarın nasıl çalıştığını anlamalarını sağlar.

Bilgisayarsız kodlama eğitiminde öğretmenin rolü nedir?

Bilgisayarsız kodlama eğitiminde öğretmenler, öğrencilerin öğrendikleri konseptleri anlamalarını ve uygulamalarını sağlamak için onlara yönelik doğru kodları verir ve onların uygulama sırasında yapabilecekleri hataları önler. Ayrıca, öğrencilerin kodlama becerilerini geliştirirken onlara fikirlerini nasıl ifade edebilecekleri konusunda da yol gösterirler. Öğretmenler ayrıca, öğrencilerin bilgisayarsız kodlama ile problem çözme, yaratıcı düşünme ve çalışma becerilerini geliştirirler.

Bilgisayarsız kodlama bloklarının ahşaptan olması nasıl bir etki üretir ?

Bilgisayarsız kodlama bloklarının ahşaptan olması, çocuğun fiziksel olarak daha fazla etkileşim kurmasını sağlar ve bu da çocuğun el-göz koordinasyonunu geliştirir. Ayrıca, ahşap blokların kullanılması, çocuğun dokunsal deneyimlerini artırır ve bu da çocuğun dikkatini daha kolay çekmeyi ve odaklanmayı sağlar. Ahşap blokların kullanımı ayrıca, çocuğun yaratıcı düşünce becerilerini de geliştirir ve çocuğun problem çözme yeteneğini artırır.

Bilgisayarsız kodlama bloklarının avantajları nelerdir ?

Bilgisayarsız kodlama blokları, çocukların öğrendiklerini daha kolay anlamalarına yardımcı olan, fiziksel olarak mevcut olan kodlama bloklarıdır. Bu bloklar sayesinde çocuklar kodlama kavramlarını daha kolay anlayabilir ve çalışmalarını daha hızlı tamamlayabilirler. Ayrıca, bilgisayarsız kodlama blokları sayesinde çocuklar programlama konusunda daha fazla özgüven kazanabilirler ve programlama ile ilgili daha fazla ilgi duyabilirler. Bunun yanı sıra, bilgisayarsız kodlama blokları sayesinde çocuklar problem çözme yeteneklerini geliştirebilirler ve düşünme becerilerini artırabilirler.

Bilgisayarsız kodlamada bir sınırlama var mıdır?

Bilgisayarsız kodlama aktivitelerinde teorik olarak bir sınırlama yoktur. Çocuklar, hayal güçlerini kullanarak istedikleri şeyleri yaratabilirler ve sınırları zorlayabilirler. Ancak, bilgisayarsız kodlama aktiviteleri genellikle okul öncesi ve ilköğretim döneminde çocuklar için tasarlandığından, çocukların anlayabilecekleri seviyede olması önemlidir. Ayrıca, bilgisayarsız kodlama aktiviteleri yapılırken, çocuğun güvenliği ve güvenli bir ortam sağlanması da önemlidir.

Bilgisayarsız kodlama neden önemlidir ?

21.yy becerilerinin tüm çocuklar açısından kazandırılması gerekliliği durumu, her geçen gün mesleki becerilerin, mesleklerin, yeni nesil iletişim ve etkileşim süreçlerinin değişim ve dönüşüm hızından kaynaklanmaktadır. Bugün çocukların ve bizlerin adını dahi bilmediği mesleki alanlarda, çalışma alanlarında olacağı ve çok farklı becerilere sahip olmaları gerekeceği kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Kodlama becerileri öngörülemeyen alanlarda bizim çocuklarımız açısından genel bir beceri niteliği taşıyacaktır. Tıpkı matematiksel becerilere sahip olma zorunluluğu halini alacaktır. Bilgisayarsız temel kodlama aktiviteleri ise ekransız bir şekilde temel kodlama becerileri ve yatkınlığı oluşturmak için en temel unsur özelliği taşımaktadır.

Bilgisayarsız kodlama bir oyun mudur?

Bilgisayarsız kodlama, bir oyun değil, bir öğrenme aktivitesidir. Bilgisayarsız kodlama, çocukların hayal güçlerini kullanarak problem çözme, düşünme, algoritma oluşturma gibi becerilerini geliştirir. Bu sayede çocuklar oyun oynarken aynı zamanda öğrenirler. Ancak, bilgisayarsız kodlama aktiviteleri oyun gibi yapılabilir ve çocuklar tarafından eğlenceli bulunabilir.

Bilgisayarsız kodlama çocukların ekran bağımlılığını nasıl etkiler?

Bilgisayarsız kodlama çocukların ekran bağımlılığını azaltır. Çünkü bilgisayarsız kodlama çocukların hayal güçlerini kullanmalarını ve oyun oynarken aynı zamanda öğrenmelerini sağlar. Bu sayede çocuklar ekran bağımlılığını azaltarak daha fazla zamanını oyun oynarken aynı zamanda yeni şeyler öğrenerek geçirirler.

Bilgisayarsız kodlama otistik çocuklarda kullanılabilir mi?

Evet, bilgisayarsız kodlama otistik çocuklar için de kullanılabilir. Özellikle otistik çocukların dikkatini ve odaklanmalarını arttıran, onların ilgi alanlarına yönelik aktiviteler olması sebebiyle bilgisayarsız kodlama, otistik çocukların gelişimine pozitif katkılar sağlayabilir. Örneğin, Ozobot, Dash and Dot, Robo Wunderkind gibi bilgisayarsız kodlama ürünleri, otistik çocukların gelişimine yardımcı olabilir. Ayrıca, bilgisayarsız kodlama aktivitelerinin otistik çocukların sosyalleşme becerilerini de geliştirme potansiyeli vardır.

Bilgisayarsız kodlama dünyada ne kadar yaygındır?

Bilgisayarsız kodlama eğitimi dünya genelinde yaygın olarak verilmektedir. Özellikle son yıllarda, bilgisayarsız kodlama eğitimlerinin sayısı ve çeşitliliği oldukça artmıştır. Bu eğitimler, genellikle okul öncesi dönemde ve ilköğretim döneminde verilmektedir.


Bilgisayarsız kodlama eğitimleri, genellikle özel kurumlar ve STK'lar tarafından verilmektedir. Ancak, bazı ülkelerde bilgisayarsız kodlama eğitimleri, resmi okullar tarafından da verilmektedir. Örneğin, Finlandiya'da bilgisayarsız kodlama eğitimleri, okulların zorunlu dersleri arasındadır.


Bilgisayarsız kodlama eğitimleri, genellikle çocukların bilgisayarsız kodlama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitimler, çocukların problem çözme, algoritma, tasarım ve çalışma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, bilgisayarsız kodlama eğitimleri, çocukların girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmayı, özgüvenlerini artırmayı ve sosyalleşme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bilgisayarsız kodlama çocukların dikkat süresini nasıl etkiler?

Bilgisayarsız kodlama, çocukların dikkat süresini olumlu etkileyebilir. Çocuklar, bilgisayarsız kodlama aktiviteleri sırasında kendi projelerini tasarlamaya ve oluşturmaya odaklandıkları için, dikkatlerini daha uzun süreler boyunca yoğunlaştırabilirler. Ayrıca, bilgisayarsız kodlama aktivitelerinin yapısı da çocukların dikkatlerini çekici ve eğlenceli hale getirir, bu da dikkat sürelerinin daha da uzamasına neden olabilir.

Bilgisayarsız kodlama çocukların karar verme yeteneğini nasıl etkiler?

Bilgisayarsız kodlama çocukların karar verme yeteneğini olumlu yönde etkileyebilir, çünkü bu tür eğitimler çocuklara problemleri çözmeyi, aşamaları takip etmeyi ve sonuçlara göre kararlar vermeyi öğretir. Bu beceriler, çocukların hayatlarında her zaman kararlar verme gereksinimleri olacağından, bilgisayarsız kodlama eğitimi alan çocukların daha başarılı olma potansiyelleri artabilir.

Bilgisayarsız kodlama çocukların kreatif düşünme yeteneğini nasıl geliştirir?

Bilgisayarsız kodlama, çocukların düşünme yeteneklerini geliştirirken kendilerine verilen problemleri çözmeyi hedefleyen bir yöntemdir. Bu yöntemde, çocuklar farklı senaryoları ve problemleri inceleme ve çözme fırsatı elde ederler. Bu süreçte, çocuklar düşünme sürecini açıkça gösterirler ve bu sayede, kreatif düşünme yeteneklerini geliştirirler. Ayrıca, bilgisayarsız kodlama, çocukların problem çözme becerisini de geliştirir, çünkü çocuklar kodlarını yazarken, problemlerle karşılaşır ve bunları çözmeyi öğrenirler.

Bilgisayarsız kodlama hangi yaş aralığı için daha uygundur?

Bilgisayarsız kodlama, çocukların okul öncesi döneminden itibaren yapılabilecek bir aktivitedir. Ancak, hangi yaşta çocukların bilgisayarsız kodlama yapmaya başlamaları en uygun olacağı konusunda bir kesin kural yoktur. Öğrenme ihtiyaçları ve ilgi alanlarına göre, çocukların bilgisayarsız kodlama yapmaya daha erken ya da daha geç bir yaşta başlayabileceği de söz konusu olabilir.


Bilgisayarsız kodlama yaparken çocukların problem çözme, düşünme, mantık, matematik ve diğer becerilerini geliştirebilecekleri gibi, aynı zamanda öğrenmeyi de daha eğlenceli hale getirebilir. Bu nedenle, bilgisayarsız kodlama çocukların öğrenme sürecine pozitif bir katkıda bulunabilecek bir aktivitedir.


Sonuç olarak, bilgisayarsız kodlama hangi yaş aralığı için daha uygun olacağı konusunda kesin bir kural yoktur ve çocukların öğrenme ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Biz Sizi Ziyaret Edelim

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve tanıtım ziyareti talebi için bize yazın, en kısa zamanda size ulaşalım.

İkitelli O.S.B. Giyim Sanatkarlar Sit. 4B Blok 4. Kat No:409 Başakşehir / İstanbul


0850 203 9093

Pzt-Cmrt / 09:00 - 20:00


metaegitimaraclari@gmail.com

FacebookLinkedInInstagramYouTubeTwitter